Het label voor dolende muziek

0

De inhoud van deze website (https://strangesnauser.nl) alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Strange Snauser Records op internet zijn op zorgvuldige wijze samengesteld. Echter, Strange Snauser Records kan geen garanties geven of instaan wat betreft de aard, juistheid, volledigheid of de inhoud van die informatie. Strange Snauser Records  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle schade (directe, indirecte en gevolgschade) welke op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Green in bleu M.S. Oostzee handelend onder de naam Strange Snauser Records. De inhoud, in de ruimste zin des woords, is beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de website, of hetgeen daarop gepubliceerd is, te delen, openbaar te maken of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strange Snauser Records. Die toestemming is niet nodig indien het uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik bestemd is.

De informatie op deze website kan fouten bevatten van welke aard dan ook. Strange Snauser Records is immer bevoegd, zonder voorafgaande toestemming, die informatie aan te passen. Indien er op een andere website naar deze website verwezen wordt is Strange Snauser Records op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Ofschoon de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid geschied, kan Strange Snauser Records niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuistheden of fouten op deze website. Hoewel Strange Snauser Records zich uiterst inspant om misbruik te voorkomen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele misbruik van deze website door gebruikers van de website.

Het gebruik van deze website is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Het is aan te raden om regelmatig kennis te nemen van deze disclaimer. Daardoor bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.